Adana - Mersin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi - Yıldız Teknik OSGB

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİM

Bilindiği üzere (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların nasıl ve ne şekilde eğitim kurumlarına başvuracakları hususu 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” in 24 ncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.


Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Programın teorik bölümünün 90 saati uzaktan eğitim, 90 saati de örgün eğitim şeklinde gerçekleştirilir.

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.


 UZAKTAN EĞİTİM 

Uzaktan eğitim, kurumumuza bağlı kursiyer olmanız durumunda Yıldız Teknik Akademi (yta.com.tr) internet sayfası üzerinden ytauzaktanegitim.com.tr sitesinde yapılmaktadır. Eğitim başlangıç tarihinizde size verilen kişisel şifre ve bilgiler ile sisteme giriş yapıyorsunuz. Bu sistemde ön test, görsel eğitim, teorik eğitim ve son test olarak dört(4) bölümden ulaşmaktadır. Bu Dersleri ve testleri Uzaktan Eğitim alacağınız tarih aralığında tamamlamanız gerekmektedir.


 ÖRGÜN EĞİTİM 

Örgün eğitim, 90 saatlik uzaktan eğitimin bittiği tarihten itibaren başlamaktadır. Örgün eğitim programları ise sabah ve akşam grupları şeklinde oluşmaktadır. Kayıt esnasında size hangi program saat grubu uygun ise o programa kaydınız yapılmakta ve resmi olarak T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ne bildiriminizi yapmaktayız.


 • Sabah Grubu: 09.00 – 15.00
 • Akşam Grubu: 15.00 – 21.00 Şeklinde Arz ve Talebe göre gruplara ayırmaktayız.


İş güvenliği uzmanlığı grubu sınav soru yüzdelik oranları aşağıdaki gibidir;

 • Hukuk %5
 • Genel İSG Konuları %15
 • Mevzuat %30
 • Sağlık %10
 • Teknik %40


SINAVDA BAŞARISIZ OLANLAR

Yapılan sınavda başarı için 50 sorudan 35 doğru yapmak gerekmektedir. Başarısız olmanız durumunda yani 70 puandan daha düşük almanız halinde eğitim başlangıç tarihinden itibaren SINIRSIZ sınavlara girme hakkınız mevcuttur (şimdilik). Herhangi bir eğitime ücret ödemeden sınava sınav başvuru bedelini ödeyerek girebilirsiniz.


Sınavlar

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum(ÖSYM) tarafından sonuçlandırılır.

 

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kayıt İşlemi Gerekli Evraklar;

 •  Başvuru dilekçesi (Kurumumuzdan temin edilecektir.)
 •  Eğitim Sözleşmesi (Kurumumuzdan temin edilecektir.)
 •  Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet belgesi (e-devletten temin edilebilir)
 •  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • SGK prim ödeme belgesi,
 • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belge fotokopisi yada isgkatip çıktısı
 • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesiyle en az 4 yıllık (1460 gün) fiili hizmet süresinin tamamlanması gerekmekte olup bu sürelerin hesabında uzaktan eğitimin başladığı tarihe kadar yapılan çalışmalar dikkate alınmaktadır.
 • Adaylar, İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmelere dair fiili hizmet sürelerini İSG-KATİP’te yer alan “Kayıtlı Kullanıcı Girişi” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı” üzerinden “Süre Hesapla” butonu ile sorgulayarak öğrenebilecek olup (Fiili hizmet süresi, sorgulama yapılan günü de içerecek şekilde hesaplanmaktadır.) adayların eğitim kurumlarına fiili çalışmasını gösterir.

“Kişi Kartı” ile başvurması gerekmektedir. Kişi kartı dışında ibraz edilmesi gerekli evrak ve sürelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin detaylara (https://birim.ailevecalisma.gov.tr/isggm/announcements/190122/) ulaşabilirsiniz.

 

İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmeler kapsamındaki fiili hizmet süresinin hesabında

 1. OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanlarının sadece dışa görevlendirme ile firmalara hizmet verdiği dönem fiili çalışma süresinden sayılmakta olup OSGB içe görevlendirmeleri fiili çalışma olarak değerlendirilmemektedir.
 2. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sözleşmesi bulunan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının fiili çalışma sürelerinin hesaplanmasında yalnızca işyerlerinde tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının sözleşmesinin bulunduğu dönemlerdeki çalışma süreleri dikkate alınmaktadır.
 3. Görevlendirme sonrasında SGK kayıtlarına istinaden işyerlerinin kapanması halinde işyerinin kapandığı tarihe kadar olan süre hesaba katılır. (İşyerleri İSG-KATİP sistemi üzerinde SGK sicil numarasına istinaden kayıtlı olup işyerinin SGK sicil numarasının değişmesi halinde işyeri kapalı olarak değerlendirilmekte olup sözleşmenin yeni SGK sicil numarası üzerinden yenilenmesi gerekmektedir. Aksi halde sözleşme İSG-KATİP üzerinden devam etse dahi fiili hizmet süresi hesabında dikkate alınmamaktadır.)
 4. (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların fiili çalışma süresinin hesabında, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge tarihinden önce yapılmış ve devam eden sözleşmeler (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı için gerekli fiili  çalışma süresi hesabında dikkate alınmaktadır.


NOT: Söz konusu belgeler, eğitim kurumu sorumlu müdürü tarafından incelenecek ve sorumlu müdür tarafından “Aslı Gibidir” onayı yapılması halinde; onaylı suretler, asıl suret olarak değerlendirilecektir.

 Bayan adaylarımız için geçerlidir; Diplomada belirtilen soyadı ile nüfus cüzdanındaki soyadı uyuşmuyor ise “Aile Cüzdanı” veya Nüfüs Dairesinden alınan aile bildirgesi fotokopisi teslim edilmesi gerekmektedir.


 Eğitimde Verilecek Dokümanlar

 1. Konu Anlatımlı İş Güvenliği Uzmanlığı Kitabı (Örgün eğitim başlangıç tarihinde tarafınıza elden teslim edilecektir.)
 2. USB Flash bellek getirmeniz durumunda eğitmenlerimize ait örgün eğitimde anlatılan ders içeriklerinizi içerir PowerPoint sunumu paylaşmaktayız.

 

Eğitim Kurumlarının Programının, Uygulanmasında Uyulması Gereken Kurallar

 • Eğitim süresi 6 saat /gündür.
 • Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
 • Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.
 • Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat verilmektedir.
 • Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmektedir.
 • Katılımcıların Uzaktan Eğitimin Tamamına Katılma Zorunluluğu bulunmakta olup örgün eğitimde ise 6 saat devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Devamsızlığın 6 saati aşılması durumunda katılımcının eğitimi geçersiz sayılır.